Google Chrome ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਰਸ ਡੱਬੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।